Flytter og søker fritak fra politikken

Senterpartiets Alf Marius Fagerheim søker fritak fra alle politiske verv i kommunen fra 1. september og ut valgperioden.

Flytter: Sps Alf Marius Fagerheim. Arkivfoto 

nyheter

Bakgrunnen er at han er i ferd med å flytte ut av kommunen.

Fagerheim ble valgt inn som fast medlem av kommunestyret i 2019. Han har også vært leder i Harstad Senterparti inntil siste årsmøte.