Evenskjer tar grep:

Bygger bobilplasser

Skånland Båtlag har startet arbeidet med å skape et parkeringsområde for bobiler ved småbåthavna på Evenskjer.

BOBILPARKERING: Området mellom tømmestasjonen og båtlagets klubbhus skal forskjønnes og legges bedre til rette for bobilparkering. Foto: Per Jan Pedersen 

Prosessen med å forskjønne området blir en betydelig utgift for oss.

Gunnar Johnsen
nyheter

Nedenfor tømmestasjonen på veien mot Skjærran har det tidligere vært ganske uryddig med båter, trelast og bobiler.

Her er båtlaget i ferd med å etablere parkeringsplasser for bobilturister som besøker kommunesenteret.