Ny skvadronsjef i Kystvakten:

Blir sjef for seks skip

Harstadværingen Bjørn Amundsen blir skvadronsjef i Kystvakten og skipssjef for KV Harstad

Skvadronsjef: Kapteinløytnant Bjørn Amundsen er fra Harstad og som ny sjef for i Kystvakten flytter han tilbake til Nord-Norge. Foto: Maja Meyer 

nyheter

Etter 30 år i Sjøforsvaret får harstadværingen og kapteinløytnant Bjørn Amundsen ny stilling som skvadronsjef i Kystvakten og returnerer tilbake til Harstad.

Karrieren til Amundsen startet i 1991 ved rekruttskolen på Madlaleir og han tjenestegjorde som minemann på minelegger KNM Vale. Siden den tid har han vært trofast til Sjøforsvaret.