Vil kjøpe næringsområde for å sikre tilgang på steinmasser fra Hålogalandsveien

Kåringen Næringsområde må få masser fra Hålogalandsveien. Noe annet vil være miljø- og samfunnsmessig fullstendig feil, sier kommunedirektøren i Lødingen.

sentral: Kåringen Næringsområde ligger sentralt til, og Lødingen kommune ønsker å kjøpe området. Fotomontasje: Kåringen Næringsområde 

Det vil kreve ny reguleringsplan. Noe som vil være kostbart og arbeidskrevende.

Per Gunnar Johnsen
nyheter

Harstad Tidende kjenner til at kommunen/havna i flere år har hatt dialog med eierne om å overta næringsområdet. Det har ikke lykkes, og nå har kommunen ikke mer tid av veien hvis de skal være klar når tunellmassene fra Hålogalandsveien sprenges ut.

– Må være klargjort

Kommunedirektør Per Gunnar Johnsen i Lødingen kommune sier tiden er inne for å berede grunnen fram til arbeidet på den nye veien starter.