De vil også ha steinmasser fra nye Hålogalandsveien

Rødskjær får sterk konkurranse om steinmassene fra byggingen av Hålogalandsveien. Også Kåringen Næringsområde trenger steinmasser fra nyveien.

Kåringen Næringsområde krever store utfyllinger for å få stort nok areal.  Foto: Johannes Strand

nyheter

Kåringen Næringsområde er lagt ut til salgs og i planene ligger utfylling av 88 mål.

Styreleder i Kåringen Næringsselskap, Ole Sigurd Nilsen, sier området som er til salgs vil ferdig utfylt være på 100 mål.