Etter montering av denne porten ble gamle venner uenige om sluttbetalingen. Nå foreligger dom i den mangeårige tvisten.

Harstad Stålmontasje krevde 470.000 kroner av Altibygg for tilleggsarbeid som de som underleverandør utførte på Rødskjær og på Evenes flystasjon.

  Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Midtre Hålogaland tingrett avviste de fleste kravene til Stålmontasje og har bestemt at Altibygg skal betale 75.000 kroner og vel 72.000 kroner i renter av kravet på nær en halv million.

Harstad Stålmontasje og Altibygg har i flere år samarbeidet som henholdsvis underleverandør og entreprenør. Stålmontasje har utført arbeider for Altibygg. Harstad Stålmontasje har også leid ut materiell til Altibygg i forbindelse med oppdrag som dette firmaet har hatt.