Bygging av 34 utleieboliger stoppes av Statsforvalteren

Statsforvalteren har satt ned foten for Tjeldsund kommunes lemfeldige bruk av dispensasjoner for å kunne gi mulighet for å bygge 34 utleieboliger i et boligfelt regulert for småhusbebyggelse.

I dette området vil Folk i Husan bygge flermannsboliger. 

nyheter

Det er eiendomsfirmaet Folk i Husan AS, som eies av Rino Andre Santocono, Rolf Arne Høyen og skikongen Bjørn Dæhlie som har kjøpt de åtte tomtene i Dyrvikhøgda på Evenskjer som skulle benyttes til utleieprosjektet.

For å kunne gjennomføre dette, måtte det gis omfattende dispensasjoner fra gjeldende reguleringsplan, noe Tjeldsund kommune var villig til.