Historisk gode sommermåneder

50 ansatte ved ServiceNord Engros på Stangnes har hendene fulle med å levere ut varer til næringslivet.

Ansatte: Staben på jobb i sommer hos ServiceNord Engros har hendene fulle med både å håndtere varestrømmen inn og ut av lageret på Stangnes. Foto: Andreas Isachsen 

nyheter

Engrosbedriften har hele landsdelen fra Lofoten og nordover, pluss Svalbard, Bjørnøya og Hopen som kundegrunnlag, fortrinnsvis gjennom dagligvare, skipshandel, hotell- og restauranter og utelivsbransjen.

I tillegg har de avtale med Forsvaret om vareleveranser til de norske FN-styrkene i Mali i Afrika.