Varsler pålegg om ventilasjonsanlegg etter smitteutbrudd i februar

Harstad kommune har varslet Family Sports Club Harstad om tiltak knyttet til ventilasjonsanlegget i treningslokalene.

Her fra Family Sports Club på Seljestad.  Foto: Håkon Wikan/privat

nyheter

I februar startet et større smitteutbrudd i Harstad med over 800 personer i karantene etter at en smittet hadde vært på trening. I den sammenheng har Harstad kommune ført tilsyn med treningsstudioets anlegg og rutiner.

I pålegget konkluderes det med at luftkvaliteten indikerer at deler av ventilasjonsanlegget ikke gir tilstrekkelig luftskifte ved normal aktivitet.

– I forbindelse med tilsyn på treningssenteret hos dere under covid-19-pandemien, har det kommet fram opplysninger og informasjon som har tydet på at luftkvaliteten i enkelte treningsrom ikke er god nok. I forbindelse med smitteutbruddet på senteret i februar avdekket dere selv at det hadde vært feil på ventilasjonsanlegget de aktuelle dagene slik at ventilasjonen ikke fungerte som normalt, skriver kommunen i et brev i .

– Ikke tilstrekkelig luftskifte

Family Sports Club fikk 26. februar 2021 pålegg om å gjennomføre co₂-målinger i alle rom. De måtte også sendte inn en beskrivelse av ventilasjonssystemets oppbygging og kapasitet.


Family Sports Club gjenåpnet for trening: – Viktig for fysisk og psykisk helse

Fredag ettermiddag åpnet Family Sports Club dørene igjen, etter lang tids stenging. Det var etterlengtet, forteller regionleder Øystein Pettersen. 


Det er også undersøkt luftfuktighet og temperatur.

– Etter å ha gjennomgått innsendt dokumentasjon og ha vurdert denne opp mot aktuell personbelastning i de enkelte treningsrommene, er vårt inntrykk at luftskiftet ikke vil være tilstrekkelig i alle rom når senteret er tilbake i full drift. Særlig ser dette ut til å gjelde for spinningsal, aerobicsal og tungrommer, som alle forsynes av anlegg 2, skriver kommuneoverlegen.

FHI: Begrenset innvirkning

Ifølge FHI er det per dags dato ikke dokumentasjon for luftbåren smitte via ventilasjonssystem. Viktigste smittevei for covid-19 er dråpesmitte og ikke luftsmitte. Ventilasjon kan ha begrenset innvirkning på spredning ettersom det påvirker konsentrasjonen av aerosoler/dråper i luft og spredning utover 1–2 meter, vurderer FHI.

Bruk av CO₂-sensor kan fungere som en indikator for dårlig luftkvalitet og dermed også potensiell SARS-CoV-2-tilstedeværelse fra utånding. Risikoen for smitte er høyest i små rom med dårlig ventilasjon.

Ifølge kommunen var målingene ved Family Sports Club gjennomført med et instrument som ikke har vært kalibrert siden det ble kjøpt i 2018.– Det er ikke sikkert at dette har betydning for resultatet, men det forventes at kompetent firma benytter utstyr som er egnet for formålet og som er kalibrert og gir sikre resultater.

Kommuneoverlegen kan ikke fastslå at det er ventilasjonsanlegget som førte til smitte på studioet i februar. Kravene for ventilasjonsanlegget er gjeldende ikke bare under covid-19-pandemien, men også i en normalsituasjon, presiseres det i brevet.

Tiltak

Treningsstudioet pålegges nå å iverksette tiltak for å sikre tiltak for å sikre godt nok luftskifte i alle rom. Selskapet må selv vurdere avbøtende tiltak, som lufting eller reduksjon at deltakere.

– Måleresultatene indikerer imidlertid at det er behov for en større ventilasjonskapasitet i enkelte rom, heter det i pålegget.

Family Sports Club må også dokumentere effekten ved hjelp av nye co₂-målinger.