Barnehage i Tjeldsund får 260.000 kroner

Sametinget gir årlig tilskudd til samiske barnehager og samiske avdelinger i norske barnehager, som bygger på samisk språk og kultur.

Markomanak samiske barnehage i Tjeldsund får tilskudd fra Sametinget.   Foto: Google street view

nyheter

Totalt deler de ut over 7 millioner kroner til samiske barnehager. Márkománák samisk barnehage i Tjeldsund får 260.000 av disse i 2021.

– Samiske barnehager og avdelinger gjør en svært viktig jobb med å styrke barnas samiske identitet ved å fremme bruk av samisk språk og formidling av samisk kultur, og Sametinget ønsker med tilskuddordningen å bidra til dette, sier sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen (NSR).