Disse eiendommene ble kjøpt og solgt i juni

Her er eiendomsoverdragelsene fra juni måned.

  Foto: Knut Godø

nyheter

Harstad kommune

Myrveien 12 (Gnr 57, bnr 334) er solgt for kr 3.700.000 fra Erlend Kristiansen til Henning Reginiussen og Junn Stenvold Johansen (03.06.2021)

Dvergfuruveien 22 (Gnr 51, bnr 182) er solgt for kr 4.400.000 fra Therese Kvarme til Susanne Iversen og Tommy Benjaminsen (03.06.2021)