Tillitsvalgt for sykepleierne bekymret: – Stort press på ansatte

Siv-Tone Furu er alvorlig bekymret for at stort press kan føre til at det begås feil som kan ramme pasienters liv og helse.

Bekymret: Hovedtillitsvalgt for sykepleierne i Harstad kommune, Siv-Tone Furu, er bekymret for tidspresset de ansatte står under. Foto: Turid Ingebrigtsen 

nyheter

Hun er hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, Harstad. Nå ønsker hun oppmerksomhet rundt tidspresset som de ansatte jobber under.

300 flere timer

I april i år fikk Furu en oversikt som viste at det var innvilget 300 timer til hjemmeboende pasienter uten at dette var tatt hensyn til i turnusen. 300 timer tilsvarer cirka 10–12 stillinger.