Nå er hele Harstad tilbake på grønt nivå - for første gang siden mars 2020

Fra 21. juni er vi tilbake på grønt nivå i Harstad på barnehager og de skoler det er relevant for.
nyheter

Det er første gang siden mars 2020. Det har vært lite smitte i Harstad siste to uker. 14-dagers-insidensen er i dag på 8/100 000. Oppsummert skåres risikonivået i Harstad til risikonivå 1, skriver Harstad kommune i en pressemelding.

Forutsetningen for å gå over til grønt nivå er at kommunene har lavt smittenivå, god testkapasitet og løpende oversikt over antall smittetilfeller. De må også ha en beredskapsplan for rask overgang til gult eller rødt nivå.

– Det har vi, og dermed er det grønt fra nå. Og vi håper det blir slik, skriver kommunen.

Flere lettelser

Grønt nivå i trafikklysmodellen innebærer at skolene og barnehagene kan gjøre en rekke lettelser på tiltakene. Klassen eller avdelingen trenger ikke lenger å regnes som en kohort og hverdagen kan organiseres som normalt. Barna/elevene kan igjen møtes og bevege seg fritt uten begrensninger.

Fortsatt viktig med smitteverntiltak

Fremdeles gjelder de grunnleggende smitteverntiltakene; ingen syke skal møte på skolen, det skal være god hygiene og normalt renhold. Ansatte skal fortsatt holde avstand til andre voksne og ellers følge de nasjonale smittevernanbefalingene. Man skal også unngå fysisk kontakt som håndhilsning og klemming.