Evenes valgte PPT for Sør-Troms

Evenes kommune har hatt en samarbeidsavtale om Pedagogisk Psykologisk tjeneste i Ofoten. Denne ble sagt opp med virkning fra 1. januar 2021. Oppsigelsen skyldes endring i kommunestrukturen.

Torsdag hadde Evenes kommunestyre en framtidig organisering av den pedagogiske-psykologiske tjenesten på sakskartet.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Ifølge Opplæringsloven §5-6 skal hver kommune ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten kan organiseres i samarbeid med andre kommuner, og torsdag hadde Evenes kommunestyre en framtidig organisering av den pedagogiske-psykologiske tjenesten på sakskartet.

Differanse på en kvart million

Saka ble behandla i kommunestyret den 6. mai 2021, men ble da utsatt. Skole og barnehage har nå uttalt seg i saka, og kommunestyret har fått synspunktene deres. Det er inngått en midlertidig avtale med Narvik kommune fram til 31.8.2021. I tillegg til Pedagogisk Psykologisk tjeneste i Ofoten, tilbyr Harstad kommune, som er vertskommune for PP-tjenesten i Sør-Troms, denne tjenesten. Kostnaden til pp-tjenesten har de siste årene ligget litt i underkant av 400.000 kroner i året.