Jonas Holte slutter som kommuneoverlege – Kristin Hagerupsen tar over

Kommuneoverlege Jonas Holte er ferdig som kommuneoverlege i Harstad. Kristin Vik Hagerupsen blir konstituert i hans stilling.

Kommuneoverlege Jonas Holte.  Foto: Frank R. Roksøy

nyheter

Jonas Holte starter fra høsten av i ny stilling som en av fastlegene ved Kanebogen legesenter. Det opplyser Harstad kommune i en pressemelding.

Før Holte overtok jobben som kommuneoverlege i Harstad i 2019, jobbet han som fastlege og assisterende kommuneoverlege. Som kommuneoverlege har han hatt ansvar for medisinskfaglig veiledning, rådgivning og planlegging i folkehelsearbeid og planverk, samt medisinskfaglig ansvar i kommunen som helhet i henhold til lover og regler. Det inkluderer også håndtering av pandemi.