Fokus på ungdommens livskvalitet

Hvordan ungdom i Tjeldsund kan få det bedre, er temaet for fire ungdommer som deltar i «Program for folkehelsearbeid».

LIVSKVALITET: Ungdommens livskvalitet sto på programmet da disse møttes på Tjeldsundbrua Kro & Hotell på onsdag. Fra venstre: Enhetsleder for kultur og folkehelse, Janne Johansen, Trym Strand, Tormod Sørensen, barne- og ungdomskoordinator i Tjeldsund, Linn-Eva Sæter, Dina Aasvang og Mathilda Nystad Tindvik.  Foto: Per Jan Pedersen

nyheter

Programmet skal bidra til å styrke kommunens langsiktige og systematiske folkehelsearbeid, og i vår region samarbeider ungdommene i Tjeldsund med ungdom fra Harstad, Ibestad og Kvæfjord.

Fokus er psykisk helse, livskvalitet og rusforebygging, og programmet er et samarbeid mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet.