Dette får Harstad og Kvæfjord i koronautgifter

Statsforvalteren i Troms og Finnmark har fordelt 30 millioner kroner til kommunene i fylket. Harstad får 2,4 millioner av disse.

Statsforvalteren dekker koronautgifter for blant annet Harstad og Kvæfjord. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

nyheter

Dette er penger som skal dekke merutgifter knyttet til koronapandemien for første halvår i år, skriver statsforvalteren i en pressemelding.

På bakgrunn av smittesituasjonen og innmeldte behov/merutgifter har de besluttet å fordele penger til Tromsø, Harstad, Kvæfjord, Hammerfest, Bardu og Sør-Varanger.

– Hammerfest som har hatt stor belastning på grunn av store smitteutbrudd får mest skjønnsmidler. Tabellen under viser fordelingen på de seks kommunene som nå får skjønnsmidler.

Kommune

Tildeling
(1000 kr)

Tromsø

4 215

Harstad

2 450

Hammerfest

20 865

Kvæfjord

788

Bardu

1 067

Sør-Varanger

615

Sum

30 000


– Vi er glad for at kommunene i fylket ser ut til å være godt dekket innenfor den kompensasjon de har mottatt gjennom rammetilskuddet og skjønnsmidler for første halvår, sier statsforvalter Elisabeth Vik Aspaker i pressmeldingen

Det er satt av ytterligere 1,5 milliarder kroner i skjønnsmidler til fordeling på alle landets kommuner i andre halvår. De følger situasjonen fremover og kommer tilbake med en ny fordelingsrunde til høsten.