Mener hun ble presset ut av stillingen. Nå foreligger dommen.

I 15 år hadde hun hatt en betrodd stilling i firmaet. Da hun måtte arbeide i en redusert stilling, følte hun at arbeidsgiver prøvde å skvise henne ut.

En kvinne vant ikke fram i sitt søksmål mot arbeidsgiveren i Midtre Hålogaland tingrett.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Hun anførte i Midtre Hålogaland tingrett at arbeidsgiver avsluttet arbeidsforholdet ved å presse henne ut på en utilbørlig måte. Kvinnen mener arbeidsgiver har krenket hennes æresfølelse og omdømme med det hun mener er utilbørlig fremferd.

– Arbeidsgiver sto for alvorlige brudd

Hun mener hun gradvis ble fratatt sentrale arbeidsoppgaver og at hun blant annet ikke ble innkalt til en samling der hun naturlig skulle vært med på i kraft av sin stilling. Hun mente arbeidsgiver hadde stått for alvorlige brudd på sentrale arbeidsvernsbestemmelser. Hun anførte i retten at hun ikke er den eneste som har vært utsatt for diskriminering, trakassering og maktmisbruk.