Kommunen og havna overbeviste ikke innbyggerne. - Folk skal bo i sentrum uansett

Knut Tore Haukebøe, Stein Reppen og Roald Årbekk tror ikke nødvendigvis flere arbeidsplasser på Rødskjær resulterer i flere innbyggere på Sandtorg.

Ass. havnedirektør Lennart Jensen på folkemøte på Sandtorg.   Foto: Odd Leif Andreassen

nyheter

Det oste skepsis av de som tok ordet da Harstad kommune og Harstad Havn inviterte til det første dialogmøtet på Sandtorg Grendehus. 29 personer møtte opp, fire av dem kvinner, ellers var det i hovedsak godt voksne menn.

Kommunen opplyste om at det var flere ferdig regulerte boligtomter og de koster 60.000 kroner