– Opp til planutvalget å legge ut saken til offentlig ettersyn

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen sier Frps Jostein Rasmussen tidligere ikke har fått støtte for ikke å legge ut planforslaget.

informert: Hugo Thode Hansen mener planutvalget hele tiden har vært innforstått med arbeidet om reguleringsplanen som foregår. Arkivfoto: Frank R. Roksøy 

nyheter

– Planutvalget har helt siden oppstart av planarbeidet vært informert om og innforstått med at det ble utarbeidet en reguleringsplan for området. Representanten Jostein Rasmussen har ved enkelte anledninger tatt opp at han mente at et slikt planarbeid ikke burde gjennomføres uten å få støtte for dette.


– Hele saken må stoppes nå

Mandag skal utvalg for plan og næring behandle forslag til detaljert reguleringsplan for Gullhauggata. Frps Jostein Rasmussen er stekt kritisk til hele forslaget, og mener det bør avvises.


– Nå foreligger planforslaget. Det er opp til planutvalget om planen skal legges ut på offentlig ettersyn eller avvises.