– Et lønnsløft for pårørende

En fornøyd Kristian Eilertsen (Frp) fikk støtte fra hele omsorgsutvalget for sitt forslag om å øke omsorgsstønaden.

Fornøyd: Kristian Eilertsen er fornøyd, men saken skal endelig vedtas i kommunestyret. Foto: GOdø 

nyheter

– Det er fantastisk at vi nå får et løft av omsorgslønnen i Harstad. Ordningen blir mer verdig for de pårørende. De gjør i dag en fantastisk innsats, sier Eilertsen.

I dag får pårørende betalt for én av tre timer når de yter omsorgsarbeid. Eilertsen foreslo å øke omsorgsstønaden slik at de pårørende får betalt for annenhver time. Det fikk han et enstemmig omsorgsutvalg med på onsdag.