Valhall på Krøttøy fortviler over hurtigbåtkutt:

– Dette handler om vårt eksistensgrunnlag

Daglig leder Einar Veimoen fortviler etter at hurtigbåtanløpene til Krøttøy mandag og onsdag er kuttet.

HÅPER: Einar Veimoen håper Troms Fylkestrafikk gjenopptar anløpene til Krøttøy mandag og onsdag så snart som mulig.  Foto: FRANK R ROKSOY

nyheter

– Det er frustrerende at vi stadig oftere må si nei til grupper som ønsker å booke seg inn hos oss på grunn av det manglende hurtigbåttilbudet. I alle år har det vært anløp hit mandag og onsdag, men i år har Troms Fylkestrafikk valgt å sløyfe disse anløpene. Jeg skjønner at det har handlet om å spare penger, og ser fornuften i å gjøre dette i en periode da ingen har valgt å reise, verken hit eller andre steder. Men når samfunnet nå gradvis åpner opp igjen, og mange antakelig også i år velger seg norgesferie, bør det være mulig å gjenoppta disse anløpene igjen, mener Veimoen.

– Fortvilet

Han peker videre på at anløpene mandag og onsdag alltid har vært de viktigste for Valhall, og at et bortfall av disse ville ramme bedriften hardt.