HT MENER:

Best tjent med EØS

Norges frihandelsavtale med Storbritannia skulle etter planen ha foreligget i fjor høst – og rekker med knapp margin stortingsbehandling før sommerferien.

Fiskerinæringen klager over tollettelser som regjeringen ga slipp på, av hensyn til motkravet om mer britisk landbrukseksport til Norge.  

Sjømat anses å ha et betydelig vekstpotensial, titusener av nye arbeidsplasser verserer i anslagene når Norge går inn i siste del av oljefasen.

nyheter

En av grunnene til forsinkelsen er at KrF har kjempet for landbrukets interesser mens Høyre og Venstre har lagt mest vekt på fiskerinæringen, i en velkjent interessekonflikt. De norske forhandlerne har for øvrig møtt en motpart under hjemlig press på samme saksfelt. Britisk landbruk og matindustri fikk en kraftig eksportknekk som følge av brexit og har krevd solide gjennomslag i avtalen med Norge, med tanke på forestående forhandlinger med langt større land.

Regjeringen kom i mål uten KrF-dissens, og landbruksminister Olaug Bollestad gleder seg over at Norge slapp importkvoter på kjøtt og ost. Bondeorganisasjonene er skuffet over krav som ikke ble oppfylt. Fiskerinæringen klager over tollettelser som regjeringen ga slipp på, av hensyn til motkravet om mer britisk landbrukseksport til Norge. Et hovedinntrykk er at norsk landbruk har kommet relativt godt ut av det. Og interesser må veies mot hverandre. Men det bør være et tankekors når britiske kommentatorer omtaler avtalen som «en gavepakke til fiskematindustrien i havnebyen Grimsby».


Får tillatelser til Øymerd

Fire år etter at Astafjord Ocean Salmon først søkte om tillatelse til å realisere det flytende oppdrettsanlegget Øymerd, har Fiskeridirektoratet gitt fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS.


Sjømat anses å ha et betydelig vekstpotensial, titusener av nye arbeidsplasser verserer i anslagene når Norge går inn i siste del av oljefasen. Men om avtalen endte med tapte muligheter på denne sektoren, synes den alt i alt å gi en grei nok løsning for norske bedrifter og arbeidsplasser generelt. Men som NHO påpeker, gir ikke denne omfattende frihandelsavtalen et like sømløst samkvem mellom våre to land. Ikke like god som EØS-avtalen, konkluderer også Erna Solberg og næringsminister Iselin Nybø (V)

Det de dermed konstaterer, er at norske interesser ville vært bedre tjent med at britene ble værende i EU. Aps næringspolitiske talsperson Terje Aasland tilføyer presist at vi har fått en god påminnelse om EØS-avtalens betydning og hvor lite som skal til for at ting blir satt på spill. En påminnelse det blir behov for hvis Ap skal i regjeringsforhandlinger med ihuga EØS-motstandere til høsten. Så får vi ellers innrette oss som best vi kan med en litt dårligere avtale med vår viktige handelspartner.


Planer om ny lakseterminal: Vil øke fra fire til 12-15 fly i uka

Perishable Center Nord (PCN) ønsker å øke kapasiteten for lakseeksport fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes med en ny og moderne terminal. Sjømateksporten fra Evenes startet i midten av desember 2020, og siden da har fire fly tatt av hver uke.