Kommunedirektøren: – Privat omsorg en stor ressurs for kommunen

De 45 personer som mottar omsorgsstønad i Harstad er en stor ressurs for kommunen, konstaterer kommunedirektør Hugo Thode Hansen.
nyheter

Det er snart to år siden kommunestyret ba om å få en oversikt over praktiseringen av omsorgsstønaden. Samtidig ville politikerne vite hvilke økonomiske konsekvenser det får hvis omsorgslønna økes.

I dag må folk jobbe tre timer før de får betalt for én omsorgstime. I Tromsø får de 25 til 100 prosent utbetaling, avhengig av omsorgens omfang og kompleksitet. I Senja får de utbetalt time for time, mens Bodø har samme praksis som Harstad.