Får tillatelser til Øymerd

Fire år etter at Astafjord Ocean Salmon først søkte om tillatelse til å realisere det flytende oppdrettsanlegget Øymerd, har Fiskeridirektoratet gitt fire utviklingstillatelser til Astafjord Ocean Salmon AS.

Betongplattformen Øymerd får tillatelser, og skal utrustes ved kai i Harstad før den skal ut til en lokalitet i Troms. Konseptskisse: Astafjord Ocean Salmon  Foto: Trond Tomassen

nyheter

De fire tillatelsene gir sammen 3120 tonn MTB (maksimal tillatt biomasse) til konseptet «Øymerd», ifølge Kyst.no.

Selskapet opplyser at formålet med konseptet Øymerd er å realisere flytende oppdrettsanlegg på eksponerte kystnære lokaliteter. Anlegget dimensjoneres for signifikant bølgehøyde på seks meter, og de vil i prosjektperioden ta i bruk anlegget på en lokalitet med slike miljøforhold.