Planer om ny lakseterminal: Vil øke fra fire til 12-15 fly i uka

Perishable Center Nord (PCN) ønsker å øke kapasiteten for lakseeksport fra Harstad/Narvik lufthavn Evenes med en ny og moderne terminal. Sjømateksporten fra Evenes startet i midten av desember 2020, og siden da har fire fly tatt av hver uke.
nyheter

Daglig leder i PCN, Stig Winther, forteller at målet er å øke kapasiteten fra fire til 12-15 fly i uka.

– Siden nyttår har 1000 tonn blitt eksportert til markeder i Asia, Midtøsten, Afrika og USA, og vi har et hårete mål om at vi skal klare å øke eksporten til 20 – 30.000 tonn i året. Produksjonen av sjømat i vårt område, som er nordre Nordland og Sør-Troms, viser at det er behov for å øke eksporten. En ny terminal vil bli bygd på Avinors næringsareal, og både Avinor og styret i PCN er positiv til planene. Planleggingen er i gang, og et nytt bygg vil på alle måter bli mer moderne og funksjonelt, og vi har mye å gå på når det gjelder effektivitet. Men det er mye som må avklares, blant annet grunnforhold, og det kan ta tid. Likevel har vi en drøm om at vi kan ha en ny terminal operativ til 2023.