Gullhauggata 4-saken har kostet kommunen vel 2 millioner

Ordfører Kari-Anne Opsal beklaget overfor Frps Kristian Eilertsen at det har tatt lang tid for å få svar på kommunens kostnader i Gullhauggata-saken.

– Jeg tar sikte på å fremme en sak for kommunestyret hvor vi innarbeider en frist til å besvare skriftlig spørsmål i dagsaktuelle saker, sier harstadordfører Kari-Anne Opsal (Ap).  Foto: Frank Roksøy

nyheter

I kommunestyret torsdag opplyste ordføreren at kommunens netto utgifter i denne saken er på vel 2 millioner kroner.

De juridiske utgiftene har vært 183.700 kroner, saksomkostninger ved dom 219.148 kroner, reguleringsplan og verdivurdering 251.377 kroner og til slutt erstatning ved forlik som kom på vel 1,4 millioner kroner.