Felles satsing fra Harstad-selskap på sensorstasjoner

Harstadselskapene Norms og Serit Hålogaland samarbeider med Tialta fra Alta, om en felles sensorsatsing.

Norms og Serit Hålogaland ombord i miljøfartøyet Rognkjeksen (fv. Rune Hansen (Norms), Mikkel Pedersen (Norms), Erik Langedal (Serit), Thomas Myhre (Norms), Eirik Berg (Serit)). 

nyheter

Kompetansemiljøene i Norms (NOR Maritime Service AS/ Probotic AS) og Serit Hålogaland har inngått samarbeid for stå sterkere sammen lokalt. Dette som en del av satsingen på fremtidsrettede beslutningsstøtteløsninger for et bærekraftig næringsliv i regionen, skriver de i en pressemelding.

Samarbeid i Nord-Norge

Samarbeidet kom i stand etter gode samtaler, hvor et av temaene var hvordan en kunne benytte løsningene og produktene Tialta leverer på en best mulig måte. Tialta er et Alta-basert selskap med flere års erfaring fra automasjons- og sensorløsninger tilpasset blant annet havbruk, smartby og kraftbransje.