Vel 80 millioner korona-kroner til Harstad

Harstad kommune fikk nesten 47 millioner i korona-tilskudd fra staten i fjor.

KORONA-PENGER: Koronapandemien koster kommunen penger. I 2021 vil staten dekke inn 33,1 millioner kroner.   Foto: Knut Godø

nyheter

Foreløpige ordninger tilsier at det statlige tilskuddet vil bli på 33,1 millioner i år.

Ifølge kommunedirektør Hugo Thode Hansen dekket tilskuddet fra staten stort sett merutgiftene som var knyttet til pandemien. Tilskuddet finansierte økte driftsutgifter, prosjekter, anskaffelser og tapte inntekter.