Kritisk til samboere på sykehjem

Avdelingsleder Ellen Johnsen ved Olavsgården bosenter er kritisk til samboerskap på sykehjem.

Skilles: De fleste eldre blir ufrivillig skilt etter et langt ekteskap når den ene må på sykehjem eller i omsorgsbolig. Illustrasjonsbilde: Colourbox 

nyheter

Etter mange års erfaring med ektefeller på sykehjem og bosenter ser vi at det blir store utfordringer når helsetilstanden til en av partnerne blir dårligere. Når hjelpebehovet endres får dette store konsekvenser, påpeker Johnsen.

Svært ugunstig

Forskrift for langtidsopphold i sykehjem har vært ute på høring, og Ellen Johnsen og hennes ansatte er blant dem som har gitt sin uttalelse.