Ni personer på venteliste for sykehjemsplass

Ni personer står nå på venteliste for langtidsopphold og institusjon i Harstad kommune. En person person venter på å bli utskrevet fra sykehus.

Orienterte om sykehjemsplasser: Siw Hanssen, konstituert enhetsleder ved koordinerende enhet orienterte tirsdag utvalg for helse og omsorg om venteliste for sykehjem, BHO, omsorgsbolig og utskrivingsklare pasienter.  Foto: Gisken A. Eriksen

nyheter

Det orienterte enhetsleder ved koordinerende enhet i Harstad utvalg for helse og omsorg om tirsdag. Hun leverte tall på hvor mange eldre som står på venteliste for et tilbud.

Per nå er det ni personer på venteliste for langtidsopphold og institusjon, der to søkere er fra andre kommuner.