Kommunen krever reguleringsplan, grunneier sier nei, den mangeårige tvisten ruller videre

Kommunen venter på en reguleringsplan, grunneier sier nei. Kommunen venter på et begrunnet svar på midlertidig stoppvedtak. Grunneier sier kommunen har fått svar.

Jann Lindbergs mur, på sin egen eiendom på Grøtavær, liker kommunen dårlig.  Foto: Harstad kommune

... Sweco-rapport som konkluderer med at den jobben Lindberg har gjort har redusert faren for flom.

Brev fra Lindbergs-advokat
nyheter

Konflikten mellom Areal- og byggesakstjenesten og Jann Lindberg i JKL Seafront as ser ikke ut til å ha en ende.

Saken har versert i det kommunale systemet i mange år.