Fikk ikke ambulansekontrakt, stevnet UNN for retten - slik gikk det

Redningselskapet ble tildelt en kontrakt på skyss av ambulansepersonell og frakt av syke fra øyene utenfor Harstad. Båt og Motorservice i Harstad aksepterte ikke uten videre avgjørelsen.

AVVIST Søksmålet mot UNN fra Bjørn Brøndbo og Båt og Motorservice nådde ikke fram.  Foto: Arkiv - Jørn Aune

nyheter

Saken gjaldt krav om erstatning til forbigått anbyder etter anbudskonkurranse. I tillegg kom krav om erstatning til tredjemann som har avtale med forbigått anbyder (Bjørn Brøndbo).

Høsten 2018 begynte Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN) å se på valg av alternativer for hvordan den akuttmedisinske beredskapen i Vågsfjordområdet i Harstad kommune kunne løses. Ambulansebåten på Bjarkøy var historie. UNN vurderte ulike supplerende alternativer til helikopterberedskap. Man var ute etter båtskyss som kunne tas i bruk ved akuttmedisinske episoder, og skulle omfatte transport av ambulansepersonell med utstyr og eventuelt pasient på båre ved retur. Hovedsakelig til øyer uten fastlandsforbindelse.