Bygger servicehus for båtfolket

Om fire-fem år skal en større oppgradering av Havnepromenaden være ferdig. Et av tiltakene er et nytt servicehus i forbindelse med Havnepaviljongen på Ottar Håløygs plass.

Tegning av servicehuset ved Havnepaviljongen.  Foto: Arkitekt Per Jan Pedersen

nyheter

Harstad Havn har i år satt av fem millioner som sin del av prosjektet. Det planagte servicehuset med toalett og dusj til de reisende er et tre-parts samarbeid mellom havna, Harstad kommune og eier av bygget til Havnepaviljongen, Stein Lind.

Havnedirektør Anne Britt Bekken sa på havnestyremøtet at de fortsatt er på planleggingsstadiet. Det Harstad Tidende presenterer i dag er kun er en skisse av et tenkt servicehus.