Sier nei til å rive Gammelbrygga

Verken kommunedirektøren eller næringsutvalget vil si ja til å rive Gammelbrygga per nå. Det er klart etter møte i utvalg for plan og næring mandag.

Kommunedirektøren mener det ikke kan gis tillatelse til riving av Gammelbrygga slik dispensasjonssøknaden ser ut nå.  Foto: Arkivfoto

nyheter

Brygga Eiendom søkte for få måneder siden om dispensasjon for å rive Gammelbrygga i sentrum. Bonord har prosjektert et helt nytt boligkompleks på tomta, som åpner for å bygge inntil 25 leiligheter.

Norconsult AS er ansvarlig søker for denne søknaden om tillatelse til tiltak ved Havnegata. Tiltakshaver er Brygga Eiendom AS.