Disse virksomhetene søkte koronastøtte, men noen fikk nei

Formannskapet i Kvæfjord kommune har mottatt søknader om støtte fra kommunal kompensasjonsordning, og har silt søkerne.

121.415 KRONER Gard Leirvik (t.v.) og Dalheim gårdsysteri fikk koronakompensasjon fra Kvæfjord kommune.  Foto: Arkiv - Øyvind Aukrust

nyheter

Kommunal og moderniseringsdepartementet satte av 500 millioner kroner som skal gå til kommuner som har vært omfattet av de forsterkede smitteverntiltakene som ble iverksatt på nyåret. Beløpet fordeles etter antall ledige i disse kommunene. Alle kommuner får et minstebeløp på 250.000 kroner.


Gassanlegg skapte papirmølle

I 2020 gravde Vibstad VVS AS ned et propananlegg ved bygningsmassen der Human Care bo avdeling Kvæfjord holder til. Kommunen konkluderte med at arbeidet ble utført uten at nødvendig tillatelse forelå.


Kvæfjord kommune har fått tildelt 259.115 kroner som kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter. Dette er søkerne: