Mener det haster med ny innfartsåre til Evenskjer: – Livsfarlig for myke trafikanter

I disse dager går Tjeldsund kommune i gang med å utarbeide ny samfunnsplan med tilhørende arealplan. Tjeldsund SV vil fremme et forslag om å legge ny innfartsåre fra avkjøringen på E10.

MULIG LØSNING: – Veien må ikke gå akkurat her. Så lenge den ikke legges i myrområdet lenger sør eller landbruksområder, sier Odd Are Hansen (SV).  Foto: Illustrasjon/SV

nyheter

Den nye adkomstveien vil de ha fra E10 og ned til området der dagens fotballbane er lokalisert (se bildet). Den mener de vil løfte Evenskjer som kommunesenter og bidra til næringsutvikling og vekst, men også gjøre området langt tryggere for myke trafikanter.

– Trafikkfarlig

Det er særlig sørsiden av kommunen, med et presset handelssenter på Evenskjer, SV mener trenger nye løsninger på grunn av dårlig trafikksikkerhet, og for å legge til rette for vekst.