Nå kan du bli medeier i Sparebank 68° Nord

Styret i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank har vedtatt å selge deler av sin andel av egenkapitalbevis. Med dette vil de tilby lokale aktører, bedrifter og privatpersoner å bli medeier i lokalbanken.

LOGO: Den nye sparebanken har valgt denne logoen. 

nyheter

Dette betyr ikke at banken plutselig skifter ham over natten for å bli en forretningsbank. I stede kan man sammenligne det med en hybrid. Sterkt lokalt og regionalt engasjement, samtidig som det frigjør kapital og gir banken sterkere muskler i et konkurranseutsatt bankmarked.

I en pressemelding skriver de følgende:

Årsaken til at Stiftelsen velger å selge deler av sine andelsbevis er todelt:

– Kapitalen som frigis ved nedsalget vil sikre at Stiftelsens rolle som langsiktig eier av banken med tilgang til fri kapital.

– Kapitalen som frigis ved nedsalget vil også gi stiftelsen grunnlag for å videreføre gode sparebanktradisjoner – spesielt gjennom støtte til tiltak og initiativ som bidrar til trivsel og bolyst samt at Stiftelsen kan fortsatt legge til rette for gode møteplasser i lokalsamfunnet.


Lanserer helt ny festival

Denne helga arrangeres en helt ny festival i Harstad - nemlig LittFest, byens første litteraturfestival.


Styreleder i sparebankstiftelsen Stein Nilsen håper at lokale aktører, bedrifter og privatpersoner, ønsker å bli medeier i lokalbanken ved å kjøpe egenkapitalbevisene som nå blir lagt ut for salg. Nilsen er sikker på at det valget som Stiftelsen har tatt vil bidra til å øke Sparebank 68 ° Nord sin posisjon i lokalmarkedet på denne breddegrad, og at Stiftelsen etter salget vil kunne være enda mer synlig for lokalsamfunnet.

– Ved et nedsalg får vi en solid kapitalbase til bruk hvis banken har behov. Så vil vi i tillegg motta avkastning på pengene vi har stående. Får investeringer flere plasser enn bare å eie egenkapitalbevis, sier styrelederen.


Bankfusjonen er så godt som i boks

Styrene i Sparebank 68 grader Nord og Ofoten Sparebank vedtok i møter den 24. februar 2020 en avtale om fusjon av de to bankene.


Nedsalget i Sparebankstiftelsen Harstad Sparebank vil skje i tett samarbeid med bankens to andre Sparebankstiftelser i Ofoten og Lofoten. Historisk har banken levert god avkastning til sine eiere, og for å få størst mulig lokal interesse og eierskap vil det bli satt en lav terskel for minstetegning.

For å styrke egenkapitalbevisene ytterligere planlegges det etter nedsalget å søke opptak til handel på Euronext Growth på Oslo Børs. En notering på Euronext Growth vil gjøre egenkapitalbeviset enda mer attraktivt gjennom en enklere andrehåndsomsetning via Oslo Børs sitt handelssystem, økt likviditet og økt synlighet.Tegningsperioden for kjøp av egenkapitalbevis i nedsalget forventes å bli medio juni, og dette vil bli annonsert nærmere, skriver styret i stiftelsen.

– Velger du å investere vil du kunne få et årlig utbytte på de egenkapitalbevisene du eier. Det er viktig med spredt lokalt eierskap, poengterer Stein Nilsen.