Investerer i batterihybrid brønnbåt til mellom 300 og 400 millioner kroner

Brønnbåt Nord på Engenes i Ibestad kommune har bestilt fartøyet, som er designet av det harstadbaserte selskapet NSK Ship Design.

  Foto: Illustrasjon - NSK Ship Design

nyheter

Fartøyet har et brønnvolum på 2800 m³ og skal etter planen leveres i andre kvartal i 2023. Det skal bygges på Sefine byggeverft i Tyrkia. Partene i det nordnorske samarbeidet har lagt ned et betydelig arbeid med å redusere selskapets karbon-avtrykk, samt sikre skånsom og hygienisk levende fiskehåndtering. Dette skjer primært ved at båten utrustes med et robust batterihybrid kraft- og fremdriftssystem, dynamisk posisjoneringssystem og landstrømtilkobling. Sammen med energigjenvinning og andre tiltak skal dette gi betydelig reduserte klimagassutslipp.


Eventyrlig fiskesuksess på Engenes

Nei, vi snakker ikke om Tour de Andørja. Heller ikke at Engenes var arnestedet for tilblivelsen av Arctic Race of Norway, eller at sykkel-NMs landeveisritt gikk av stabelen her i 2006.


– Investeringen er et ytterligere steg i retning mot å redusere fotavtrykket og gjøre vår oppdrettsvirksomhet enda mer miljøvennlig, sier daglig leder det Astafjord-baserte brønnbåtrederiet Brønnbåt Nord, Per-Harald Olsen i en pressemelding. Selskapet er et lokalt samarbeid mellom Salaks AS, Gratangslaks og Kleiva fiskefarm AS.