Får 13,2 millioner kroner til oppgradering av tidligere institusjon

Kvæfjord formannskap tiltrer forslaget om å opprette et utviklingsfond som bidrag til å iverksette Prosjekt Nye Trastad.

RESSURSER Daglig leder Per Mikal Eriksen (t.v.) og styreleder Bendiks Harald Arnesen i Kvæfjord Eiendom ser fram til få tilgang på ny kapital i utviklingen av Prosjekt Nye Trastad.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Pengene kommer fra kommunekassa, og skal sørge for midler til nødvendig oppgradering av utearealer og bygningsmasse innenfor det tidligere institusjonsområdet Trastad Gård, samt markedsføring av bygg og arealer for bosetting og næringsaktiviteter.


– Skal ikke bli «spøkelsesby»

Nå tar Kvæfjord eiendom sats for å revitalisere bygningsmassen til den gamle og delvis nedslitte institusjonen Trastad. Prosjektet har fått det langt mer klingende navnet «Nye Trastad».


Summen er lik det som Kvæfjord Eiendom i tidligere år har betalt til Kvæfjord kommune. Formannskapet legger til grunn at en slik bevilgning kan innarbeides i behandlingen av kommunens regnskap for 2020, fra forrige års regnskapsmessige mindreforbruk, heter det i vedtaket.