- Blir så inni granskauen feil

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, går til frontalangrep på den planlagte granplantingen i Harstad.

Skrekkeksempel: Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen, mener planene om å plante gran som klimatiltak er et skrekkeksempel på hvordan det ikke skal gjøres: Foto Frank R. Roksøy 

nyheter

– Dette er et skrekkeksempel på hvordan det ikke skal gjøres. Grana hører ikke naturlig hjemme nord for Saltfjellet. Å sette opp granfelt i firkanter, tett i tett gir surere jordsmonn og mindre lys og vi risikerer at de artene som naturlig hører hjemme her, blir borte. Dette er ødeleggende for naturmangfoldet. Alt er feil med dette såkalte klimatiltaket, sier Rokkan Iversen.

Slik svarer kommunedirektøren på kritikken.