Rein på Evenes GPS-merkes – skal se hvordan de tåler flystøy

Forsvarsbygg melder tirsdag at de har inngått en avtale med NaturRestaurering AS som skal kartlegge reaksjonene til rein på flystøy fra jagerflyene.

Det finnes lite kunnskap om reaksjonene til reinsdyr på flystøy, fra tidligere utbygginger. Nå skal Grovfjord og Tjeldsund reinbeitedistrikt skal samarbeide med Forsvarsbygg.  Foto: Illustrasjon: Forsvarsbygg

nyheter

Observasjoner og støymålinger er ei vesentlig oppfølging av reindrifta og beitende husdyr i forbindelse med utbyggingen av nye Evenes flystasjon. Støymåling på rein skal være spesielt omtalt i den vedtatte reguleringsplanen for Evenes flystasjon og lufthavn, og som blir fulgt opp av Forsvarsbygg, skriver de i ei pressemelding.


Starter arbeidet med å montere avansert bremsesystem for superflyene: Skaper trøbbel for lakseeksporten

Nå monteres det bremsevaier på rullebanen på Evenes for de nye kampflyene F-35, såkalt Runway Arresting Gear (RAG). Som følge av arbeidet reduseres dermed den operative delen av rullebanen med 700 meter.


Det finnes lite kunnskap om reaksjonene til reinsdyr på flystøy, fra tidligere utbygginger. F16 vil ha noen flyvninger i sommer, slik at de har et sammenlikningsgrunnlag når målingene tar til med F35-flyene.