Kent-Åge vil være først ute med EL-drosje: - Det må investeres i flere hurtigladere

Innen utgangen av året håper drosjesjåfør Kent-Åge Åsheim å kjøre Harstads første el-drosje.

Elektrisk: Taxi-sjåfør Kent-Åge Åsheim håper kommunen planlegger hurtigladere når det nye kollektivknutepunktet i sentrum blir etablert. Foto: Frank Roger Roksøy 

nyheter

Han har løyve og har to ansatte. Nå har han søkt næringsfondet om støtte til å etablere den første el-drosja i byen, og samtidig være med på å utvikle nødvendig infrastruktur i byen.

For infrastrukturen kan by på problemer for en taxisjåfør som kjører rundt 20 mil per dag.