Flere gutter dropper ut av videregående: Nå kommer hjelpen til Harstad

Nå kommer Guttas Campus til Harstad og blir et tilbud til mange kommuner i Sør-Troms og Nordland.

Omar Mekki, daglig leder i Guttas Campus  Foto: BT Stokke

nyheter

Hvert år dropper 22 prosent av ungdommene ut av videregående skole, og det er flere gutter enn jenter som dropper ut. I tillegg gjør guttene det dårligere enn jentene – i alle fag. Nå skal de gutta som sliter mest, få hjelp, skriver UiT på sine nettsider.

Guttas Campus er en to ukers intensiv læringscamp med oppfølging på mentorsentre i halvannet år etter campen. Målgruppen er gutter som er ferdig med 9. klasse og som opplever skolen som utfordrende, men som ønsker å forbedre seg markant både faglig, sosialt og personlig.

Harstad som vertskommune

Hovedmålet er å bidra til at gutter fullfører videregående skole. Utvalgte lærere og veiledere deltar på campen, og de møter gutta med forutsigbarhet, tydelige grenser og masse omsorg.

– Gutta skal føle seg utfordret, men også heiet på hele veien mot sine viktige mål, skriver UiT.

Til nå er det gjennomført Guttas Campus på Østlandet og Vestlandet, mens sommeren 2022 er planen å få til dette i Nord-Norge – for første gang.

Guttas Campus er et etablert konsept, men Institutt for Vernepleie og Arktisk senter for velferds- og funksjonshemmingsforskning (ASVF) ved UiT Norges arktiske universitet er koblet på for at de forsker mye på frafall fra videregående opplæring og ønsker å forske på effekten av Guttas Campus.

Harstad er valgt som vertskommune og mange kommuner i Troms og Nordland er invitert til å bli med.

Gratis for ungdom

Deltakelse er frivillig og gratis for ungdommen, mens det er den enkelte kommune som deltar som kjøper et visst antall plasser.

– Dette er et spleiselag, der kommunene betaler ca. halvparten av kostnadene. Vi har akkurat fått vite at vi får 700.000 kroner i støtte fra Sparebank 1 Samfunnsløftet og vi har god tro på at vi skal klare å hente inn støtte fra Kavli-fondet også. Resten vil vi prøve å hente fra Nav og lokalt næringsliv, sier Omar Mekki, daglig leder i Guttas campus.

Kommunene betaler 50.000 kroner pr. plass, og det inkluderer da alt – inkludert oppfølging av hver enkelt i etterkant.