Vil bygge ut mer fiber i allerede utbygde områder

Husstander i Kvæfjord som av forskjellige grunner ikke fikk installert fiberkabler da utbyggingen i de aktuelle områdene ble gjennomført, får en ny sjanse til å melde seg på, poengterer Nordkraft fiber.

FIBER Nå investeres det i fiber hos husstander som står uten i områder der det allerede er utbygd fra før. Fra venstre: Kristian Bøckman, Nordkraft fiber. Ordfører Torbjørn Larsen og Arne Aronsen fra Installasjonsservice.  Foto: Kjell Magne Angelsen

nyheter

Sammen med samarbeidspartneren Installasjonsservice er det lokale selskapet i ferd med å kartlegge alle husstandene som fortsatt ikke har kabeltilknytning. Det er blant annet snakk om områdene Vik, Lamhagan og Straumen. I tillegg vurderer Nordkraft andre områder, men har ikke bestemt seg for å fortette der foreløpig.

Regnestykket er enkelt. Jo flere som melder interesse, og jo flere abonnenter å dele kostnader på, jo mer interessant blir det for selskapet å legge fiber til så mange gjenstående husstander som mulig. Investeringskostnadene for selskapet kommer til å variere med antall abonnenter, men det er helt normalt at de går inn med en investering på 30-40.000 kroner per husstand. Over tid kan det likevel bli lønnsomt, gjennom lojale kunder og et solid utbygd nett.