Kommunen var lovpålagt å svare innen 21 dager, svaret kom etter halvannet år

I et tilfelle måtte en innbygger vente i 18 måneder. Regelen sier han skulle fått svar innen 21 dager.

Kommunedirektør Hugo Thode Hansen (t.v.) og enhetsleder Jan-Inge Lakså i Areal- og byggesakstjenesten i Harstad kommune lover å bli bedre til å overholde lovpålagte frister. Foto: Odd Leif Andreassen  Foto: Odd Leif Andreassen

... man må være særlig nøye med tekst og dokumentasjon

Hugo Thode Hansen
nyheter

En forvaltningsrapport om saksbehandlingen i Areal- og byggesakstjenesten viser at Harstad kommune bare til dels følger saksbehandlingsregler i byggesaker og private planforslag.

Det er Komrev nord som på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen har gjennomført en forvaltningsrapport.