Gassanlegg skapte papirmølle

I 2020 gravde Vibstad VVS AS ned et propananlegg ved bygningsmassen der Human Care bo avdeling Kvæfjord holder til. Kommunen konkluderte med at arbeidet ble utført uten at nødvendig tillatelse forelå.

PROPAN Konvertering fra oljekjel til propangass ved Tian Eiendoms bygning i Markveien 28-30 på Borkenes fikk et langt regulativt etterspill.  Foto: Google Earth

nyheter

Hensikten var å konvertere oljekjel i bygningen til propanfyring. Det er snakk om en 12,5 kubikkmeter installasjon med tilhørende komponenter gravd ned i grunnen. Human Care er tiltakshaver i saken. Ansvarlig søker Vibstad VVS AS, og hjemmelshaver Tian Eiendom AS.


Slik blir det nye leilighetskomplekset på Borkenes

På Heimenjorda på Borkenes planlegger BONORD 20 nye leiligheter med et areal fra 40 til 100 m2.


9. oktober i fjor mottok Kvæfjord kommune kart med plassering av planlagt tank/anlegg. Siden har e-postene flydd mellom ansvarlig søker, kommunen, drifts- og utbyggingstjenesten i Harstad kommune og Statsforvalteren i Troms og Finnmark.