Stenstrøm (H) etterlyser status for utbedring av uteområde på skoler og barnehager

Høyres gruppeleder Rune Stenstrøm ber om en orientering fra ordføreren om status i arbeidet med å oppgradere uteområdene i barnehager og skoler.

Millioner: Totalt 16,5 millioner er satt av til å ruste opp uteområdene. Hva har skjedd, spør Rune Stenstrøm. Foto: Roksøy 

nyheter

Totalt er det satt av 16,5 millioner kroner til formålet, og tiltak ved fire prioriterte barnehager skulle iverksettes så raskt som mulig.


Uteområdene oppgraderes for 16,5 millioner:

– Her er pengene, sett i gang

Nå tar politikerne et krafttak for å gjøre uteområdene i barnehager og skolegårder attraktive. Totalt 16,5 millioner bevilges til formålet.


– Det er ønskelig med en redegjørelse for konkrete tiltak som er gjort, og ikke minst hva som er bestilt av utstyr. Det er alltid spennende å se konkrete eksempler på kommunens handlekraft når et samlet politisk miljø stiller seg bak klare prioriteringer som i denne saken, skriver Rune Stenstrøm.