De folkevalgte kan endelig møtes igjen. Ensomhet, båndtvang og barnehageplass blir tema

Torsdag kan de endelig møtes igjen, de 35 folkevalgte i Harstad. – Jeg gleder meg veldig, sier ordfører Kari-Anne Opsal.

Stang­nes­hal­len: Det er tre må­ne­der si­den de 35 fol­ke­valg­te kun­ne mø­tes til fris­ke po­li­tis­ke de­bat­ter. Sist det skjed­de var i Stang­nes­hal­len i ja­nu­ar. Foto: Frank Ro­ger Roksøy 

nyheter

Siste gangen kommunestyret var samlet i ett felles lokale var i slutten januar. Den gangen møttes de i Stangneshallen. Siden har de sett hverandre på dataskjermen via streams.

Stressfaktor

– For meg som møteleder blir det en ekstra stressfaktor å avholde møter digitalt. Jeg trives best når vi kan møtes ansikt til ansikt. Man kan både føle og se på kroppsspråket hvordan de enkelte opplever møtet. Det er mye tyngre å lede et møte digitalt, sier Opsal.