Vil blåse nytt liv i bruk av havet til kraftproduksjon

10 år etter at havkraft-prosjektet til Hydra Tidal i Harstad havarerte i Gimsøystraumen, foreslår Lofotrådet at tidevannskraft igjen bør vurderes som et satsingsområde i Lofoten.

NY GIV? Hydra Tidal, Straum sitt kraftverk forankret i Svolvær i juni 2015. Det ble senere hugget opp.  Foto: Arkiv - 0dd Leif Andreassen

nyheter

Regjeringen har bedt om innspill til næringsutvikling langs kysten. Lofotrådet, som er et regionråd for de seks kommunene Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, skriver i sitt innspill spesifikt om mulighetene for å utnytte de sterke havstrømmene til produksjon av elektrisk kraft.


Tidevann er framtiden

Mens harstadselskapet Hydra Tidal Energy tester ut tidevannskraftverket Morild II i Gimsøystraumen i Lofoten, er planene klare for en storsatsing i Skottland.


De skriver: